Yarışma

Yarışmanın Adı:
Afyonkarahisar Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması
 
Yarışmanın Konusu:
Afyonkarahisar’ın marka kimliğini ön plana çıkaran sürdürülebilir, hafızalarda kalacak ürün elde etmek.  (Örnek: Kale, Kocatepe, utku anıtı, tarihi evler, konaklar, termal, Mevlevilik, Taşhan, Akarçay, Frigya, Ayazini, Emre Gölü, Acıgöl, keçecilik, at arabacılığı, camiler, taş medrese, mermer, sucuk, lokum, kaymak, haşhaş, v.b. gibi ilimizle özdeşleşmiş herhangi bir veya birkaç tema seçilebilir.)
Üründe kullanılacak malzemelerin yine şehrin tarihine bağlı kalarak seçilmesi gerekmektedir. (Örnek: mermer, taş, ahşap, bakır, deri, bal mumu, keçe ve pamuk)  Ancak geleneksel malzemelerin yanı sıra farklı materyaller birleştirilerek de kullanılabilir.
Ürün elde edilirken kullanılan malzemelerin taşıdığı teknik özelliklerin endüstriyel üretime uygun olmasına dikkat edilmelidir.
Ürünün kullanılacağı alanlar; iç mekân dekoratif ürünler, hediyelik eşyalar, oyuncaklar, giysi ve giysi aksesuarları, heykeller, küçük el aletleri, v.b. olarak düşünülebilir.
Yarışmanın Takvimi:

 • Başvuru Tarihi:15 Mayıs -16 Temmuz 2019
 • Sonuç İlan Tarih: 22 Temmuz 2019
Yarışmanın Seçici Kurulu: 
 • Afyonkarahisar Valiliği
 • Afyonkarahisar Belediyesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odası
 
Yarışmanın Katılım Koşulları:

 1. Katılım için coğrafi sınırlama yoktur.
 2. Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 3. Katılımcıların en az 18 yaşında olması gerekmektedir.
 4. Yarışma, amatör ve profesyonel tüm katılımcılara ve el sanatları alanında çalışan zanaatkârlar başta olmak üzere isteyen herkese açıktır.
 5. Her bir katılımcı, yarışmaya istediği sayısında ürünle başvuru yapabilir. Ürünlerin değerlendirilmesi aşamasında her bir katılımcı için en fazla 3 (üç) ödül hakkı bulunmaktadır.
Yarışmanın Katılım Şekli ve Adresi:
 1. Başvuru formları http://www.visitafyon.org/sayfa-493-yarisma.html internet sayfasından temin edilebilir.
 2. Başvuruların değerlendirmeye alınması için, 16 Temmuz 2019 tarihine kadar üretim yapıldıktan sonra başvuru formunun eksiksiz doldurularak ürün ve ürünün çizimi ile beraber Afyonkarahisar Tanıtım Bürosu’na teslim edilmesi zorunludur. Ürünün üzerinde mutlaka katılımcının bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
 3. Kargo ile teslim edilecek ürünler de doğabilecek hasarların sorumluluğu ürün sahibine aittir. Kargo ücreti katılımcıya aittir. Kargoda ki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 4. Türkiye Cumhuriyeti Afyonkarahisar Valiliği – Burmalı Mahallesi Dervişpaşa Cd. No: 10 / 0272 214 07 54 Afyonkarahisar
 5. visitafyonkarahisar@gmail.com
 
Yarışmanın Ödülleri:
Birincilik: 5.000 TL İkincilik: 3.000 TL Üçüncülük: 2.000 TL Mansiyon: 1.000 TL (10 Adet)
 
Tanıtım Ve Ticari Kullanım Hakları:

 1. Görevli personel görevden çekilmiş olsa bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışmayı düzenleyenler ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum (üniversiteler hariç), firma veya çalıştığı firmadan bir kişi veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse Afyonkarahisar Valiliği tarafından ödül geri alınır.
 2. Ödüle layık görülen ürünlerin daha önceden başvuru sahibi dışında başkaları adına tescil edilmiş, tescil başvurusu yapılmış, korunmaya alınmış olmasına karşın bu durumun saklanması ve/veya ürünün özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül iptal edilecek ve yarışmacı almış olduğu ödülü iade edecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, doğabilecek sorunlardan Afyonkarahisar Valiliği sorumlu olmayacaktır.
 3. Yarışmaya katılıp da dereceye giremeyen ürünler arasından ilerleyen zaman içerisinde doğabilecek talebe uygun ürün belirlenirse, mansiyon ödülü tutarında bedeli ödenerek ürün alınabilir.
 4. Dereceye giren, mansiyon alan ve sonrasında seçilebilecek ürünler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine ödenen bedeli karşılığında, Afyonkarahisar Valiliği tarafından yarışmanın konusu ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere süresiz, kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak adı geçen kuruma tamamen devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle Afyonkarahisar Valiliğine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 5. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserler yarışma sonucunda sergilenecektir.
 6. Ödül alan eserler ile satın alınan eserler; kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda yarışmacı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Yarışmacı, Afyonkarahisar Valiliği’nin ürünler arasından istenilen sayıda örnek modeli üretme ve bu modelleri yurtiçinde veya yurtdışında sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergilenme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle Afyonkarahisar Valiliği’nden telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 7. Yarışma şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.
 8. Ürünlerin düzenlenen yarışma konusu ve amacına karşılık vermemesi halinde, jüri hiçbir ürüne ödül vermeme hakkını saklı tutar.
Yarışmanın Sergilenmesi:
 1. Değerlendirme sonucunda ödül kazanan yarışmacıların isimleri gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacaktır. Tüm ürünler o gün sergilenecektir.
 2. Ödüle layık görülen ürünler seçici kurul değerlendirmesi sonrasında, www.afyonkarahisar.gov.tr ve www.visitafyon.org web siteleri üzerinden duyurulacaktır.
 3. Ödül töreninin yapılacağı yer ve tarih sonuçların açıklanması sürecinde ilgililere duyurulacaktır.
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 •  Afyonkarahisar Valiliği
Diğer Hususlar
 1. Yarışmacıdan, ürünlerin üretim vb. aşamalarında teknik destek istenmesi halinde, yarışmacı herhangi bir bedel talep etmeksizin bu desteği sağlayacaktır. Bunun için katılımcıya bir ödeme yapılmayacaktır.
 2. Yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmanın iptal edilmesi durumda Afyonkarahisar Valiliği teslim edilen ürünlerin tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder.
 3. Yarışmacının kendisine ait olduğunu beyan ettiği ürününün, kendi adına tescil işlemi için yasal mercilere başvuru yapmış olup olmaması veya ürünün kendi adına tescillenmiş bulunması sorumluluğu kendisine aittir.

Yarışmaya ait Başvuru Formunu indirmek için Tıklayınız
Yarışmaya ait Afişi indirmek için Tıklayınız

Detay