Ören Yerleri

 

 
AYAZİNİ ÖRENYERİ (METROPOLİS)
 
Konum:

İhsaniye ilçesi Ayazini Köyü sınırları içerisindeki örenyerine Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 27.km'sinden sağa dönülerek 4,7 km ilerledikten sonra ulaşılır.

Ziyaret Bilgileri:
Haftanın 7 günü 
Gündüz ziyaret edilmesi tavsiye edilir.

Giriş Ücretleri : 
Ücretsiz
 
Ayazini köyünün, Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Arazi yapısının uygun olmasından dolayı Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans dönemine ait kiliseler ve kaya yerleşimleri gibi eserler  kayalara oyularak yapılmıştır. Metropolis içerisinde  aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları ile yine kayaya oyularak yapılmış  şaheserler bulunmaktadır.


DÖĞER ÖRENYERİ

Konum:

Afyonkarahisar, İhsaniye ilçesi Döğer Kasabasındaki örenyeri Afyonkarahisar’a 50 km., İhsaniye ilçesine 12 km.’dir.

Ziyaret Bilgileri:
Haftanın 7 günü 
Gündüz ziyaret edilmesi tavsiye edilir.

Giriş Ücretleri : 
Ücretsiz
 
Döğer kasabası Frigler döneminden başlayıp Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.  Frigler  döneminden Aslankaya, Kapıkaya I ve II, Tanrıça Kybele adına yapılmış açık hava tapınağı özelliğinde kaya anıtları ile Asar ve Eski Döğer’de yerleşim yerleri vardır. Ayrıca geniş bir alanı kaplayan örenyerinde  Roma ve Bizans dönemine ait kaya yerleşim ve mezar odaları ile kiliseler oldukça çok görülmektedir. Suluin, Memeç, Alacaasma, Urumkuş I ve II (Karamusa), Nallıhan ve Kırkmerdiven kayalıkları belli başlı olanlardır.

Kapıkaya I :Döğer kasabasından Üçlerkayası köyüne giden yol üzerinde olan anıtın M.Ö. 7. yüzyılda Frigler zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Tek parça bir kayanın doğu yüzü ve yanları kesilerek sade ve üçgen çatılı bir tapınak cephesi yapılmıştır. Cephenin alt ortasındaki niş içinde, ayakta durur vaziyette tanrıça Kübele, kabartma olarak işlenmiştir. Kabartmanın altına dört basamak merdiven yapılmıştır.
 
Kapıkaya II :
 Döğer’deki Emre Gölü kıyısından Bayramaliler köyüne doğru uzanan kayaların arasında olan M.Ö.7. yüzyılda Frig döneminde yapıldığı sanılan anıt, üst başı erimiş bir kaya parçasının batı yüzü kesilerek yapılmış ahşap bir tapınak benzetmesidir. Zaman içerisinde Kayanın yapısı gevşek olduğu için üstteki üçgen çatı bölümü erimiştir. Ön yüzde süslü iki bölüm arasında bir niş açılmış, içine tanrıça Kibele'nin ayakta kabartması yapılmıştır. Anıtın önünde dinî törenler için bir sahanlık vardır.
 
Aslankaya : İhsaniye ilçesi, Döğer kasabası, Emre Gölü kıyısında olan  M.Ö. 7. Yüzyılda yapıldığı sanılan anıt  yüksek bir kayanın güney yüzü dikey kesilmiş üçgen çatılı bir tapınak cephesidir. Üçgen çatının kiriş boşluklarında karşılıklı iki sfenks (insan başlı aslan), ana cephede niş içinde iki aslan arasında Kübele bulunmaktadır. Ana cephe, geometrik desenli kabartmalarla süslüdür. Anıtın iki yan yüzleri de kesilmiş, kuzey yanına kükremiş ve iki ayağı üzerine şaha kalkmış bir aslan yapılmıştır.GÖYNÜŞ VADİSİ ÖRENYERİ 

Konum:

İhsaniye ilçesi Kayıhan Kasabası sınırları içerisindeki ören yerine Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 32.km'sinden sola dönülerek 1,5 km ilerledikten sonra ulaşılır.

Ziyaret Bilgileri:
Haftanın 7 günü 
Gündüz ziyaret edilmesi tavsiye edilir.

Giriş Ücretleri : 
Ücretsiz
 
Örenyerinin bulunduğu vadi içerisinde Göynüş Kalesi, üzerinde aslan kabartmaları bulunan Aslantaş ve Yılantaş mezar odaları ile Kübele açık hava tapınağı olan Maltaş bulunmaktadır.
 
Aslantaş : Büyük bir kaya parçasının ön yüzüne bir kapı boşluğu açılarak  oyulan mezar odası üçgen tavanlı olup, sol tarafında ölüyü yatırmak için sedir bulunmaktadır. Kapı boşluğunun her iki yanında kükremiş iki heybetli aslan ve ayakları altında birer yavru aslan kabartması yapılmıştır. M.Ö. 7. Yüzyılda yapıldığı sanılan  Aslantaş’ın önemli bir Frig Kralının mezarı olduğu tahmin edilmektedir.
 
Yılantaş : Aslantaş'ın batısında yaklaşık 100 metre kadar sonra aynı kayalıkların bulunduğu yerdedir. Anıt geçen yüzyıllar içerisinde parçalandığı için kirişleri görülmekte olup, anıtın dış tarafında bir aslan kabartmasının sadece baş ve bir ayak kabartması günümüze kadar gelebilmiştir.
Yılan kabartması anıtın ön yüzünde alt tarafındadır. Kapıda birbirine sarılmış iki yılan kabartması ile kapının iki yanında da mızraklarıyla yılana saldıran iki savaşçı vardır. Bugün ters dönen kaya altında olduğundan görülmemektedir. İçindeki hurma yapraklı sütun başlığının yapılış biçimi, Friglerin Çukurova'ya indikleri dönemlerde, M.Ö.7. yüzyılda yapıldığını göstermektedir.
 
Maltaş : Aslantaş ve Yılantaş anıtlarının yaklaşık olarak 500 m. ilerisindedir. Kibele açık hava tapınağı olan Maltaş’ın M.Ö. 7. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Zemine gömülü durumdaki tapınağın üçgen çatılı cephesi toprak üzerindedir.